Poll

อยากให้คูโบต้าเพชรบูรณ์ แถมอะไร?
ทอง
ส่วนลดเงินสด
ชุดบำรุงรักษา น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน
อุปกรณ์ที่ใช้คู่กับรถ (เช่น เหล็กถ่วง ปั๊มลม)
เครื่องใช้ไฟฟ้า หม้อหุงข้าว ทีวี ตู้เย็น
สินค้าไอที คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ
ไม่ต้องแถมอะไร แต่อยากให้บริการสุดยอดดด
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สมัครงาน

ธุรการอะไหล่

พนักงานขาย

ช่างบริการ

 

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ แรงขับเคลื่อนสำคัญในการเพิ่มผลผลิตข้าว

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ แรงขับเคลื่อนสำคัญในการเพิ่มผลผลิตข้าว

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ แรงขับเคลื่อนสำคัญในการเพิ่มผลผลิตข้าว

เมล็ดพันธุ์ เป็นปัจจัยการ  ผลิตที่มีความสำคัญ ที่จะส่งผลต่อผลผลิตโดยตรง ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยอื่นๆ เช่น น้ำ ดิน อย่างเพียงพอ แต่ถ้าหากเมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่องความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะได้ผลผลิตที่ดี ในขณะนี้ประเทศไทยก็ยังคงขาดแคลนเมล็ดพันธุ์คุณภาพโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่มีความต้องการ ถึง 6 แสนตันต่อปี แต่ปัญจุบันสามารถผลิตได้เพียง 4 แสนตัน เท่านั้น ทำให้ชาวนาอีกเกือบครึ่งหนึ่งขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่ดี ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ได้ผลผลิตต่ำ และส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจากการที่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกษตรกรได้กำไรลดลง รายได้ลดลง และอาจลดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอในปี 2556-2559

ในปัจจุบันได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนให้เกษตรกร ได้มีการรวมกลุ่มเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปทั่วภูมิภาค ดังเช่น “กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย” จ.ชัยนาท  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทมาตั้งแต่ ปี 2552 จากเดิมมีสมาชิก 9 ราย พื้นที่จัดทำแปลง 200 ไร่ จนได้มีการขยายกลุ่มจนกระทั่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 180 ราย และมีพื้นที่จัดทำแปลงถึง 3,500 ไร่ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มากกว่าปีละ 1,000 ตัน และได้รับการสนับสนุนโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์จากภาครัฐ ขนาดกำลังการผลิต 3.5 –4 ตันต่อ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยคัดสรรเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ นอกจากสมาชิคในกลุ่มจะมีเมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูกแต่ละฤดูกาลแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มมากกว่า 35 ล้านบาทต่อปี โดยราคาขายเมล็ดพันธุ์จะสูงกว่าราคาข้าวในท้องตลาดถึง 50%

คุณวินัย จีนจัน รองประธานกลุ่มได้เล่าให้ฟังถึงวัตถุประสงค์และปัจจัยที่ทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ว่า “กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนางลือ-ท่าชัย” ได้มีการการก่อตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อเป็นกลุ่มนำร่องในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานให้เกษตรกรในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงได้มีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเรียนรู้ของกลุ่มอื่นๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและเกษตรกรในชุมชน ผู้ผลิต ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว และยังช่วยให้สมาชิคในชุมชนไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปรับจ้างที่อื่น

ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จ 
1. มีระบบการจัดหาแหล่งเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในกลุ่ม อย่างต่อเนื่อง
2.  รักษาคุณภาพข้าวพันธุ์ โดยเฉพาะเรื่องข้าววัชพืช และข้าวพันธุ์ปน เพราะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของกลุ่มและเป็นการรักษาลูกค้าในระยะยาว
3. การจัดการระบบเงินทุนและการระดมทุนจากสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากสมาชิกในกลุ่มและสามารถรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง
4. ต้องมีการทำการตลาดอย่างสม่ำเสมอ เช่นการร่วมมือกับทางจังหวัดทำประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและต้องมีสินค้าที่แน่นอนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน เช่น จากหน่วยงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด (สกต.) จังหวัด และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆ ที่นำไปจำหน่ายต่อให้กับเกษตรกร
5. การร่วมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง และสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ภาครัฐและเอกชนเห็นความตั้งใจ จึงเข้ามาสนับสนุน และให้การช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง

หลักการรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว
1.การใช้เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ โดยติดต่อขอรับพันธุ์หลักจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ เพื่อนำมาใช้เป็นพันธุ์ขยาย ซึ่งสามารถมั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์ที่นำมาเป็นพันธุ์ขยายจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์ ปราศจากการปนเปื้อนของพันธุ์อื่นหรือข้าววัชพืช

2.ต้องมีการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม โดยแปลงที่จะเป็นแปลงขยายจะต้องอยู่ในพื้นที่ชลประทาน หรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้มั่นใจว่าข้าวจะไม่ขาดน้ำในแต่ระยะการเจริญเติบโต นอกจากนี้แปลงที่ใช้เป็นแปลงพันธุ์ขยาย หรือมีการเปลี่ยนพันธุ์ ต้องมีการทำนาดำติดต่อกันอย่างน้อย 3 รอบ เพื่อกำจัดข้าววัชพืชที่ตกค้างอยู่ในแปลง ซึ่งเมล็ดข้าววัชพืชสามารถตกค้างอยู่ในแปลงในได้นานถึง 10-12 ปีเลยทีเดียว

3.ต้องมีการตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3 ครั้ง โดย
รอบแรกจะทำการตรวจแปลงในระยะกล้าและระยะแตกกอซึ่งจะพบต้นที่ผิดปกติขึ้นอยู่ระหว่างแถวต้องถอนออกทันที ระยะออกดอก โดยข้าววัชพืชจะออกดอกไม่พร้อมกับข้าวปลูกหรือมีลักษณะรวงที่แตกต่างไป ถ้าหากพบต้องกำจัดออกทันทีเพื่อไม่ให้เกิดเมล็ดและรวงหล่นลงสู่แปลงให้เป็นวัชพืชในรอบถัดไปครั้งสุดท้ายในระยะออกรวง ทำการตรวจแปลงอีกครั้งเพื่อดูลักษณะรวงและเมล็ดที่แตกต่างออกไป

4.การเก็บเกี่ยวจะต้องทำความสะอาดรถเกี่ยวทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดข้าวและข้าววัชพืชจากแหล่งอื่นมาปลอมปน

5. การอบลดความชื้น ซึ่งในกระบวนการลดความชื้นไม่ควรใช้ลมที่มีระดับอุณหภูมิสูงเกินกว่า 43 องศาเซลเซียส เพราะจะทำให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ

6. การคัด-ทำความสะอาดและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ในโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ โดยการคัดแยกสิ่งเจือปน คลุกสารป้องกันเชื้อราและบรรจุถุง เพื่อรอการจำหน่าย

จากความสำเร็จของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนางลือ-ท่าชัย ทำให้เห็นว่ากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีความเข้มแข็ง และสามารถควบคุมปริมาณการผลิตเพื่อจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีความบริสุทธิ์ จึงสามารถรักษาตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่มีความเข้มแข็ง และเชื่อว่าจะเป็นที่สนใจทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะเข้ามาสนับสนุน ส่งเสริมอย่างแน่นอน

Tags :

  Copyright 2005-2010 คูโบต้า เพชรบูรณ์ All rights reserved.
view