Poll

อยากให้คูโบต้าเพชรบูรณ์ แถมอะไร?
ทอง
ส่วนลดเงินสด
ชุดบำรุงรักษา น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน
อุปกรณ์ที่ใช้คู่กับรถ (เช่น เหล็กถ่วง ปั๊มลม)
เครื่องใช้ไฟฟ้า หม้อหุงข้าว ทีวี ตู้เย็น
สินค้าไอที คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ
ไม่ต้องแถมอะไร แต่อยากให้บริการสุดยอดดด
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สมัครงาน

ธุรการอะไหล่

พนักงานขาย

ช่างบริการ

 

ค่ายยุวเกษตรกรสยามคูโบต้า ปีที่ 13

ค่ายยุวเกษตรกรสยามคูโบต้า ปีที่ 13

กว่า 13 ปี ที่สยามคูโบต้าได้จัดกิจกรรม “ค่ายยุวเกษตรกรสยามคูโบต้า” มาอย่างต่อเนื่องในปี2555 นี้ 
สยามคูโบต้าได้ขยายผลความสำเร็จด้วยการจัดค่ายยุวเกษตรกรสยามคูโบต้า ปี 2555 ตอน “อยู่ดีกินดี”ด้วยเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตขึ้นโดยมีลูกหลานเกษตรกรภาคอีสานตอนบน 6 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานีหนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม และเลย มาร่วมเรียนรู้ในโครงการจำนวน 50 คน

กิจกรรมที่สยามคูโบต้าได้คัดสรรเพื่อให้น้อง ๆ เยาวชนได้เรียนรู้ในครั้งนี้ มีความเข้มข้น เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการทำนายุคใหม่ อาทิ การนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรในอดีตและปัจจุบัน วิธีการปลูกพืชให้ได้ผลดีการเลือกเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสม กิจกรรมส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนา โดยใช้เกมและการทัศนศึกษาเป็นสื่อกลางในการสอดแทรกความรู้ เช่น การเล่นเกมคูโบต้าสมาร์ทฟาร์ม ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(iPad) การทัศนศึกษาดูงาน “คูโบต้าเอ็กซ์โป ขอนแก่น” การเยี่ยมชมชุมชน “อยู่ดีกินดี” พร้อมทั้งการสาธิตและทดลองใช้เครื่องจักรกลการเกษตร บนพื้นที่จริงที่จำลองขั้นตอนการทำนาทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลง การปักดำ ตลอดจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว โดยแบ่งเป็น4 สถานี ได้แก่ สถานีแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สถานีรถดำนาและการเพาะกล้า สถานีรถเกี่ยวนวดข้าว และสถานีเครื่องอัดฟาง


สยามคูโบต้ายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของไทย พร้อมทั้งส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวคิด “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต” ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมต่อจากผู้ปกครองเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย

  Copyright 2005-2010 คูโบต้า เพชรบูรณ์ All rights reserved.
view